Styrelsen samt sektionsansvariga som valdes på årsmötet 2020-03-05. 

 

 

Ordförande   Lotta Sand Rydberg
Kassör   Stefan Oscarsson
Sekreterare   Carola Algesson
Ledamöter   Madeleine Mooney, Mats Källqvist
Suppleanter   Elisabeth Bergström, Eva Algesson
Revisorer   Erik Holm, Roger Svedberg
Valberedning   Eva Holm (sammankallande), Britt-Marie Ohlsson

 

 

Löparsektionen   Ulf Rydberg
Trivselkommittén   Carola Algesson
Skomakareslingan   Ulf Nilsson
Tennis   Mattias Johansson
Skidsektionen   Ulf Rydberg
Götemaren   Göran Grönhammar
Julgran/ljusstake   Roger Svedberg