Lördagen den 1 juni 2024
Terränglöpning


Banlängder Klasser Startavgifter Efteranmälan
9 km Män, kvinnor 120:- 170:-
4,5 km Män, kvinnor 100:- 150:-
4,5 km Gå-lunka-löp 100:- 150:-
1 km Ungdomsklass (P/F 7-14 år) 50:- 70:-
300 m Barnklass (0-6 år) 50:- 70:-
Starttider
kl. 10:00 1 km
kl. 10:15 300 m
kl. 10:30 Gå-lunka-löp
kl. 11:00 4,5 km och 9 km i gemensam start

Medlemmar i MAIS betalar halva anmälningsavgiften + ev. efteranmälningsavgift.

Anmälan görs till bankgiro: 330-0050 Misterhults Allmänna Idrotts- och Samhällsförening.

Vid anmälan ange förnamn, efternamn, sträcka och födelsedata (år/månad/dag). Märk talongen med "Skomakareloppet 2024".

Sista anmälningsdag är måndag den 27 maj. Därefter förhöjd avgift – efteranmälan.

Efteranmälan stänger enligt följande på tävlingsdagen
kl. 09:30 1 km
kl. 10:00 300 m
kl. 10:30 4,5 km och 9 km

Start och mål är vid hembygdsparken i Misterhult.
Omklädning och parkering vid skolan, inga bilar vid tävlingsplatsen.

I klasserna 300 m och gå-lunka-löp är det ingen tidtagning.

Priser
Vandringspris i 9 km klasserna.
Plaketter till alla deltagare.
Fina priser lottas ut på startnumren.

Gratis fika till alla löpare i Hembygdsparken efter målgång.
Tombola och korvförsäljning.

Övriga upplysningar: Lotta Sand Rydberg, 070-347 10 86.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Misterhults AIS