Föreningen

Välkommen som medlem i Misterhults AIS!

Medlemsavgiften, 50kr för enskild medlem eller 100kr per familj, betalas in på föreningens bankgirokonto 330-0050.
Märk betalningen med namn/familj.

Går också bra att betala via Swish: 123 022 49 80.

Tack för ert bidrag!


För att komma i kontakt med oss kan du skriva till info@misterhultsais.se

Aktuell styrelse samt sektionsansvariga som valdes 2024-03-14.

Ordförande
Lotta Sand Rydberg 
Vice ordförande
Elisabet Bergström 
Sekreterare
Carola Algesson        
Kassör
Göran Grönhammar 
Ledamot
Madeleine Mooney 
Ledamot
Eva Algesson             
Suppleant
Martin Svensson 
Suppleant
Stefan Oscarsson 


Revisorer         Erik Holm, Roger Svedberg
Valberedning Karina Nilsson, Göran Grönhammar

Padelsektionen
Peter Adolfsson
Mikael Amberman
Ulf Rydberg
Emil Rydberg
Joakim Brenander
Löparsektionen
Ulf Rydberg                
Trivselkommittén
Carola Algesson        
Skidsektionen
Ulf Rydberg                
Götemaren
Göran Grönhammar 
Julgran/ljusstake
Roger Svedberg