Föreningen

Välkommen som medlem i Misterhults AIS!

Medlemsavgiften, 50kr för enskild medlem eller 100kr per familj, betalas in på föreningens bankgirokonto 330-0050.
Märk betalningen med namn/familj.

Går också bra att betala via Swish: 123 022 49 80.

Tack för ert bidrag!


För att komma i kontakt med oss kan du skriva till info@misterhultsais.se

Aktuell styrelse samt sektionsansvariga som valdes på årsmötet 2022-04-24.

Ordförande
Lotta Sand Rydberg 
Kassör
Stefan Oscarsson 
Sekreterare
Carola Algesson        
Ledamot
Madeleine Mooney 
Ledamot
Eva Algesson             
Suppleant
Vice ordförande

Elisabeth Bergström 
Suppleant
Eric Vestin                  
Suppleant
Mikael Amberman 
Suppleant
Mathias von Witting
Suppleant
Martin Svensson 


Revisorer         Erik Holm, Roger Svedberg
Valberedning Eva Holm (sammankallande), Karina Nilsson

Padelsektionen
Peter Adolfsson
Mikael Amberman
Ulf Rydberg
Emil Rydberg
Eric Vestin
Joakim Brenander
Löparsektionen
Ulf Rydberg                
Trivselkommittén
Carola Algesson        
Skidsektionen
Ulf Rydberg                
Götemaren
Göran Grönhammar 
Julgran/ljusstake
Roger Svedberg