Götemaren

Natursköna badplatsen Götemaren ligger en kort
bilfärd från Misterhult och bjuder på härligt bad
med omklädningsrum, grillplats och lek!

Fortsätt förbi badplatsen för att parkera bilen.

Här anordnas varje sommar simskola,
vilken är populär och lockar många deltagare!